петък, 21 март 2014 г.

Вече четвърти месец ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА” С. МАЛО КОНАРЕ в съвременна България е със спряна държавна субсидия от кмета на община Пазарджик.

Читалището е онази специфична нашенска институция, която е помогнала на българина да съхрани духа си и да пребъде във времето.
Вече четвърти месец едно читалище в съвременна България е със спряна държавна субсидия от кмета на община Пазарджик.
Кое е това читалище и защо е спряна субсидията му ще разберете от „Частен случай” на БНТ1 на 20 март, четвъртък, от 15.50 часа.

Репортер : Григор Малинов
 
Гледайте ТУК!

неделя, 26 април 2009 г.

с. Мало Конаре и неговите герои - глава първа


Мало Конаре се намира в Горнотракийската низина, в Пазарджишкото поле. Очертава се главно от хоризонтала с 205 м. височина над морското равнище, като най-западната част на Горнотракийската низина. Може да се оприличи като един правоъгълен триъгълник на който единия връх е гара Белово, а основата - с. Тополидол и с. Говедаре.
Това е едно от най-равните полета на България. Най-равна е средата му в землището на с. Мало Конаре. Тук наклона му е 1.1 градуса. Естествено полето е наклонено и към река Марица. Тук се намират и най-хубавите алувиални почви на полето – лесно се напоява и земята е пригодена за оризища.

с. Мало Конаре и неговите герои - глава втора

Страхил войвода


Големият брой документи за хайдутството в българските земи през ХV-ХVІІІ век, достигнали до нас, произхождат от учреждения и среди, неблагоприятно разположени към това движение. Тези документи са изпълнени с пренебрежение, недоброжелателство или направо ненавист към хайдутите. При все това богатите сведения, които тези източници съдържат, при грижлив критичен анализ създават цялостна и всестранна представа за хайдутството в българските земи.

вторник, 17 февруари 2009 г.

Ех, да ти пипна аз тебе Солунската митница (Заради една бълха, кметът ще гори един скъп юрган. Ще му позволим ли?)

Гледах и слушах по телевизията първото редовно заседание на Общинския съвет – Пазарджик за 2009г. Една от точките беше събаряне на минералната баня – т. е. продажбата й заедно с терена под нея. Заменят я за една циганска баня.
Всички съветници, верни на кмета на Пазарджик, заедно с него повтаряха една лъжа. Вместо минералната баня, всички казваха „ банята”. Кметът Попов много артистично изигра „етюд на погнуса” от посещението си в минералната баня. Има талант човека, трябва да му го признаем. Само , че възниква въпроса: „ Кой е виновен?”
„ От както е построена , никой не е инвестирал нито един лев за поддръжка”- думи на г-н Попов.
Г-н Попов, със стиснати кълки не се ражда - ви отговарям аз. От 1960г. до 2010г. са 40г.

Какво значи ..... пазарджиклия.....

Живял си бай Димитър в „ Чиксалън”, уж нормално. Женен бил , обичал си жената. Родила му две момичета. Наглед нищо му нямало. Но едно червейче се загнездило в душата му и го човъркало постоянно. Един ден си пиели ракията с „ерген Аркадашите” и един от тях му рекъл:
- Мите, нещо не си весел. Като си спомня , его на скоро беше, пребивахме всеки чужд ерген, който влезеше в „ Чиксалън”, не давахме наша мома да се хване с друг. Ти ни беше тартора. Винаги весел, винаги засмян , а сега си посърнал.
- Абе, момчета имам си дерт. Вие си имате мъжки рожби, а аз две момичета. Затрива ми се рода. Друго си е да си имаш момче.

събота, 6 септември 2008 г.

Несбъдната мечта

Несбъдната мечта

През 1959 г. се уволних от казармата и след малки перипетии започнах работа като технически ръководител на винарската изба в с. Карабунар. Следващата година вече ръководех строителството на жилищните блокове на МВР Пазарджик – този на ул. Толбухин до сегашния съд. Ръководството на Окръжната строителна организация прецени, че това ми е малко и ми възложи и строителството на Минералната баня на пазара. Работната ръка никога не ми е стигала затова помолих Дело Манев- началника на милицията за затворници. Обучавахме ги и строяхме едновременно. Бяха политически затворници, много по-интелигентни от криминалните и възприемаха бързо.